Понедельник, 25.06.2018, 20:07
Facultatea de Istorie şi Filosofie Gr. V
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS
Мeniul Saitului
Chat
Statistic

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Intrare

Facultatea de Istorie şi Filozofie

Adresa facultăţii:
MD-2069 Chişinau,
str. Mateevici 60, blocul central, biroul 
Tel.: 57-75-92
Web: www.usm.md
Conducerea Facultăţii de Istorie şi Filozofie  
PRODECANI:Ion GUMENÂI, doctor în ştiinţe istorice, conferenţiar universitar
Tel:             (373-22) 57-75-93      
e-mail: gumenai@yahoo.com
 Angela POPA, lector universitar
Tel:             (373-22) 57-75-93      
e-mail: ang_popa@yahoo.com
  

Secretariat 

Secretar învăţămînt la zi: Eugenia Railean 
Tel. 57-75-92 

Metodist învăţămînt cu frecvenţă redusă: Larisa MÂNDRU 
Tel. 57-77-25         Administraţia Facultăţii de Istorie şi Filozofie promovează cu consecvenţă factorul educaţional performant şi susţine cercetarea ştiinţifică de ţinută academică aliniindu-se la spiritul iniţiat de dorinţa de integrare într-o societate a cunoaşterii şi raportându-se mereu la spaţiul european. Ambele orientări fundamentale se realizează prin păstrarea tradiţiilor învăţământului conjugate însă cu cerinţele unui învăţământ modern. Aceste obiective se înscris în preocupările generale de ridicare a calităţii în învăţământul superior. 
        Istoria reprezintă o disciplină integră, un domeniu ştiinţific, care studiază dezvoltarea complexă a societăţii, a unui popor. Astăzi societatea este modulul primordial care cere a fi studiat şi cercetat, fiind într-o permanentă schimbare. Aşadar, Facultatea de Istorie şi Filozofie răspunde exigenţelor societăţii, pregătind cadre calificate în ştiinţe umanistice, sociale şi ale educaţiei şi activează în vederea realizării următoarelor obiective:
 • de a raporta programul facultăţii la misiunea învăţământului universitar;
 • de a dezvolta abilităţi de analiză şi sinteză a informaţiei;
 • de a stimula interesul intelectual al studentului şi implicarea lui în activităţile facultăţii;
 • de a contribui prin cercetare la colectarea obiectelor istorice pentru muzeul facultăţii şi al universităţii.
       Specialitatea Filozofie oferă studenţilor posibilitatea obţinerii unui sistem integru de concepţii şi reprezentări despre lume, o atenţie deosebită se acordă abilităţilor de comunicare eficientă. Absolvenţii specialităţii Filozofiereuşesc să analizeze din perspectivă amplă şi complexă lumea în general şi omul în particular prin cercetarea fenomenelor sociale şi dezvoltarea strategiilor de comunicare şi a managementului conflictelor. 
       Începând cu anul 2005 în cadrul facultăţii a fost deschisă o nouă specialitate: Antropologia. Antropologia este o ştiinţă complexă care îmbină o pregătire umanistică fundamentală prin intermediul altor ştiinţe ca psihologia, istoria, politologia, sociologia, etnologia cu pragmatismul tehnologiilor informaţionale şi lingvistice. 
       Pregătirea în domeniul Antropologiei presupune însuşirea metodologiilor de administrare a proiectelor sociale, înţelegerea profundă a mediului social, a condiţiilor istorice de dezvoltare a anumitor tipuri de culturi. Cunoştinţele obţinute în domeniul antropologiei vor ajuta la diagnosticarea problemelor etnice, trasarea căilor de modernizare socială, la gestionarea fenomenelor sociale, la optimizarea folosirii resurselor umane etc.Arheologie şi Istorie Antică 
(Şef de catedră – Ion Niculiţă, biroul 529, blocul central, tel. 57-76-65)
 
Istoria Românilor 
(Şef de catedră – Ion Eremia, biroul 522, blocul central, tel. 57-78-40)
 
Istorie Universală 
(Şef de catedră – Pavel Cocârlă, biroul 538, blocul central, tel. 57-75-95)
 
Filozofie şi Antropologie 
(Şef de catedră – Saharneanu Eudochia, bir. 525, blocul central, tel. 57-75-97)
 Activităţi de cercetare 

        Laboratorul de cercetări ştiinţifice „TRACOLOGIE” a fost fondat în anul 1990 cu scopul de a intensifica procesul de investigaţii în domeniul preistoriei, istoriei antice şi medievale a spaţiului Nord-Balcanic al Europei de Sud-Est – încadrat în perioadele respective în procesul de indoeuropenizare, constituire a grupului glotonimic pelasgiano-tracic şi al tracilor, procesele de romanizare, creştinizare şi formare a romanicilor de est. 
        Materialele prezentate la simpozioanele organizate în cadrul Laboratorului au fost publicate in câteva volume de o incontestabilă valoare ştiinţifică 

CENTRUL DE CERCETĂRI CALITATIVE ÎN ANTROPOLOGIE 

        Misiunea centrului: 
        A contribui la înţelegerea cauzelor şi consecinţelor schimbărilor socio-culturale şi a efectelor acestora asupra dezvoltării umane.

        Prin cercetarea antropologică, Centrul are drept scop să influenţeze discuţiile asupra politicilor, comportamentelor şi organizaţiilor în RM.

        Activităţile de cercetare ale Centrului vor fi utile tuturor persoanelor sau organizaţiilor care au intenţia de a educa o generaţie sănătoasă şi care contribuie la dezvoltarea societăţii moldoveneşti.

        Centrul încurajează şi facilitează cercetarea şi instruirea în domeniul antropologiei prin dobândirea, arhivarea, analiza şi diseminarea datelor şi a documentelor relevante într-un spectru vast de probleme sociale şi prin realizarea programelor de formare în domeniul antropologiei.

        Una dintre direcţiile-cheie de activitate ale centrului este achiziţia şi păstrarea datelor provenite din cercetările antropologice.

        Caractristica distincta a centrului este implicarea activă a studenţilor în cercetările antropologice, diseminarea rezultatelor şi partciparea lor la programele de formare.

        Astfel, Centrul va:
 • colecta şi păstra datele cercetărilor calitative;
 • pune la dispoziţia celor interesaţi rezultatele cercetărilor;
 • promova utilizarea eficientă a datelor;
 • încuraja şi facilita cercetarea şi schimbul intelectual între cercetători şi instituţiile publice;
 • furniza consultanţă în aplicarea metodelor calitative în studiul antropologic a informa analiştii, instituţiile publice şi mass-media cu privire la cercetările realizate şi noile probleme socio-culturale care necesită interesul comunităţii.
        Direcţiile de cercetare ale Centrului (lista este flexibilă şi va fi adaptată nevoilor curente ale societăţii):
 • Cotidianul în viaţa copiilor şi a tinerilor.
 • Formarea şi evoluţia inteligenţei emoţionale a copiilor
 • Schimbare şi continuitate în evoluţia copiilor şi a tinerilor
 • Violenţa şi copiii
 • Copiii, cetăţenia şi politicile statale
 • Tinerii şi copiii în condiţiile deprivării economice
 • Copilăria în Moldova
        Alte activităţi ale centrului:
 • Organizare de workshopuri, seminare în domeniul antropologiei ramurale
 • Publicarea unei reviste electronice periodice cu rezultatele cercetării
 • Diseminarea rezultatelor cercetărilor şi a problemelor evidenţiate în cadrul acestora organizaţiilor responsabile
 • Dezvoltarea unei reţele de organizaţii interesate de problemele tinerilor şi a copiilor
 • crearea şi dezvoltarea unei baze de date naţionale în domeniul copilariei, copiilor şi a tineretului moldovenesc
 • invitarea specialiştilor în domeniu pentru perfecţionarea specialiştilor în domeniu şi a studenţilor.


Activităţi extracurriculare 

        În vederea studierii aprofundate a arheologiei şi istoriei vechi a spaţiului românesc la facultate este organizat Seminarul ştiinţific Studenţesc de Arheologie şi Istorie Veche.
        Şedinţele Seminarului se organizează în fiecare miercuri, la ora 9.30 în Muzeul de Antichităţi al Facultăţii de Istorie şi Filozofie (aud. 535, bl. central). Colecţiile muzeului (adunate de membrii Seminarului în cadrul cercetărilor arheologice din ultimele decenii de la Butuceni, Măscăuţi, Trebujeni-Potârca, Giurgiuleşti, Hansca, Sobari, Saharna etc.), oferă posibilitatea de a înţelege mai bine cultura materială din diferite perioade istorice, în condiţiile în care nu exista informaţii scrise. În cadrul şedinţelor SŞSAIV studenţii prezintă comunicări, rezumatele cărora sunt publicate în Buletinul Arheologic al Seminarului, precum şi in diverse reviste de specialitate. La şedinţele cercului sunt invitaţi arheologi din diverse instituţii de cercetare.
        O echipă formată din membrii Seminarului de Arheologie, sub conducerea şefului laboratorului „Tracologie” dr. lector superior Andrei Nicic, în cadrul expediţiei arheologice a USM, au organizat Centrul de Arheologie Experimentală din Moldova. În cadrul acestui proiect-pilot s-a încercat prin metoda experimentului confecţionarea unei colecţii de replici de vase ceramice după analogiile celor din cultura Cozia-Saharna şi a culturii getice. 
        La facultate activează şi Seminarul stiintific studenţesc "Probleme actuale ale istoriei medievale”, organizat deseori impreuna cu studentii de la alte institutii universitare din republică. 


 • săli de curs – 5
 • săli pentru lucrări practice de laborator - 18
 • clase de calculatoare - 1
 • staţiuni de cercetare ştiinţifică: Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Departamentul Relaţiilor Interetnice, Departamentul Migraţie, Institutul de Politici Publice, Complexul arheologico-muzeografic de la Saharna, Complexul arheologico-muzeografic Orheiul Vechi, Arhivele naţionale din Republica Moldova, Complexele Muzeografice din Republica Moldova.
 • bază de practică: Licee, Colegii, şcoli medii, şcoli Speciale, Instituţii de învăţământ superior, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Arhiva Naţională, Muzeele naţionale, Instituţii Social-Politice, Centre de Creaţie a Copiilor.
Saite si carti
 • Sait de Filosofie in Limba Rusa
 • Vox Philosophiae
 • Siteul unui student de la USM
 • Revista cu filosofie
 • Revista de filosofie antica
 • Sait Cu Citate Filosofice
 • Saitul Universităţii de Stat din Moldova
 • Becul Nevozut
 • -------------------------------------------------CĂRŢI
 • OMUL GREC J.P. Vernant
 • Coran
 • Faust de Johann Wolfgang von Goethe
 • Andrei-Cosmovici-PSIHOLOGIE-GENERALA
 • Copyright MyCorp © 2018
  Сделать бесплатный сайт с uCoz